Zweiströmigkeit

Børn på deres første skoledag på den danske Jørgensby Skole i Flensborg, omkring 1975. De har alle sammen en stort kræmmerhus, kaldet ”Schultüte”, fyldt med slik og legetøj. En tradition der kendes over hele Tyskland, men er ukendt i Danmark. Som bosiddende i Tyskland, men del af det danske mindretal, tager man ofte del i begge kulturers traditioner, og optager på den måde træk fra både dansk og tysk, ligesom man uden problemer skifter fra det ene til det andet sprog. For nogle betyder det, at de hverken føler sig som enten tysk eller dansk, men begge dele. En tanke, der i højere grad læner sig om ad en regional identitet end ad en national, og kaldes for ”Zweiströmigkeit”, direkte oversat dobbeltstrømmet. Begrebet dukkede op i slutningen af 1940’erne, men først efter at dansk og tysk ikke står så stejlt over for hinanden, samtidig med at det nationale har tabt i kurs, har det fået større udbredelse.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: