Skolerne

Duborg-Skolens tilbygning, opført i 1977-79, gjorde det muligt at forøge elevantallet ganske betragteligt, en nødvendighed da søgningen til gymnasieskolen var stigende. Allerede inden 1955 var det med økonomisk støtte fra danske foreninger og den danske stat lykkedes at få erhvervet og i mange tilfælde også opført de nødvendige skolebygninger. Man behøvede derfor ikke som i årene umiddelbart efter den Anden Verdenskrig at benytte krostuer og private hjem til at huse undervisningen, selvom udbygningen af skolebygningerne i nogen grad fortsatte. I 1955 var der således 89 skoler med flere end 7.500 elever, i løbet af de næste ti år faldt tallet til 74 skoler og ca. 4.000 elever. Mens antallet af skoler fortsat blev mindre, i 1975 var der 58, oplevede man samtidig en stigning i elevtallet til omkring 6.200. Det skyldtes dels lukning af småskoler, dels de generelt store børneårgange. Frem til 1989 var både elevtallet og antallet af skoler svagt faldende, og lå da på 5.200 elever fordelt på 53 skoler.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: