Det danske mindretalsparti SSW´s partiprogram fra 1966 som erstattede det gamle, der stammede fra partiets oprettelse i 1948. Det nye program var et rammeprogram, som trak linjerne for partiets arbejde og ikke forholdt sig til enkeltsager. Væk var kravet om en særlig administration for Sydslesvig, og dermed også det indirekte krav om en optagelse af landsdelen i Danmark. Man opgav også at profilere sig som hjemstavnsparti, og slog utvetydigt fast, at man var det danske og det frisiske mindretals parti. Man henvendte sig dog stadig til hele den Sydslesvigske befolkning, og ønskede at bevæge Sydslesvig i retning af den nordiske demokrati- og samfundsmodel, og varslede dermed den mere politisk aktive og venstreorienterede linje, som partiet kom til at indtage i 1970’erne og 1980’erne. Stemmetallet blev dog ved med at falde og nåede et lavpunkt i begyndelsen af 1970’erne, hvorefter det var langsomt stigende til udgangen af 1980’erne.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: