Støtten fra Danmark

Reklameskilt for Grænseforeningens indsamling på Dybbøldagen den 18. april. Det danske mindretal i Sydslesvig modtog som tidligere både hjælp fra private foreninger og den danske stat. En af de vigtigste foreninger var Grænseforeningen, der ud over medlemskontingent, rejste penge ved Det sønderjyske landslotteri og ved indsamling på Dybbøldagen. Foreningen oplevede dog en kraftig medlemsflugt, fra 163.000 medlemmer i 1959 til 73.000 i 1976, og dermed også et mærkbart fald i sine indtægter. En stadig større del af foreningens udgifter blev derfor overtaget dels af delstaten Slesvig-Holsten, dels af den danske stat. I finansåret 1954 bevilligedes ca. 7 millioner til ”støtte af dansk sprog og kultur i udlandet”, en post der i 1989 bogførtes under ”støtte til dansk skolevæsen mv. i Sydslesvig” og var på ca. 259 millioner kroner, hvilket inflationen taget i betragtning svarede til over en firdobling.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: