Ungdomsforeningerne

Plantegning af Idrætshallen i Flensborg som blev indviet i 1967. Mens den generelle tilslutning til mindretallet fra 1955 til 1989 var i tilbagegang, så oplevede mindretallets ungdomsforeninger en betydelig fremgang. I begyndelsen af 1960’erne havde foreningerne ca. 7.500 medlemmer, men midt i 1970’erne var antallet vokset til næsten 10.000. Det var særligt ungdomsforeningernes sportsafdelinger, der tiltrak medlemmerne. Udviklingen blev understøttet af en udbygning af ungdomsforeningernes faciliteter i slutningen af 1960’erne og første halvdel af 1970’erne, blandt andet Idrætshallen i Flensborg. De gode faciliteter tiltrak blandt andet medlemmer fra flertalsbefolkningen, hvilket vakte bekymring i mindretallet, fordi de satte deres præg på især de store foreninger ikke mindst sprogligt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: