I hagekorsets skygge

I hagekorsets skygge indeholder:    Det tredje Rige       Under pres       Særstilling       Anden Verdenskrig   
"I hagekorsets skygge"

I hagekorsets skygge 1933-1945

Den 30. januar 1933 blev Adolf Hitler udnævnt til tysk kansler, og i løbet af de følgende år gennemgik det tyske samfund en voldsom politisk ensretning og militarisering, der drev verden ud i endnu en storkrig. I slutningen af 1920erne var Tyskland ellers godt på vej ud af den politiske uro og økonomiske usikkerhed, der havde præget landet i årene efter Første Verdenskrigs afslutning. Det fik dog en brat ende med aktiemarkedets sammenbrud i 1929. Tyskland blev som så mange andre lande ramt af økonomisk tilbagegang og høj arbejdsløshed. Det førte til en genopblussen af den politiske uro og fremgang for partierne på de politiske yderfløje. Ved de efterfølgende rigsdagsvalg svækkedes midterpartierne, og i sommeren 1932 fik Hitlers parti, det nationalsocialistiske tyske arbejderparti (NSDAP), 37% af stemmerne.