Krigsbarndom

To elever fra den danske Duborg Skole i Flensborg afprøver gasmasker i forbindelse med indretningen af luftbeskyttelsesrum i skolens kælder, september 1939. Allerede fra krigens første dage kom den til at gribe ind i børnenes hverdag. Fædre, ældre brødre og lærere blev indkaldt. Som krigen skred frem, blev en del skolebygninger inddraget til militære formål, og luftalarmerne kom til at præge og afbryde hverdag og nætter. Mindretallets børn måtte dog ikke, som deres tyske jævnaldrende, i stadig større omfang træde i stedet for de indkaldte, og drengene slap således for luftværnstjeneste og efter forhandlinger for et forberedende militærkursus, der blev indført i 1944.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder