Krigsgræsenker

”Krigsgræsenker” lyder påskriften bag på dette foto, der viser hustruer og børn af indkaldte sydslesvigere i 1942. Kvinderne kom som i Første Verdenskrig i et vist omfang til at udfylde de huller, mændene efterlod ved deres indkaldelse – både hjemmene og i mindretalsarbejdet. Ved krigsudbruddet blev rigsarbejdstjenesten desuden obligatorisk for unge kvinder, og i slutningen af krigen kom yngre kvinder også til at gøre tjeneste ved luftværnskanonerne omkring de tyske byer. Som krigsgræsenker med børn blev ingen af kvinderne på billedet indkaldt, og alene Bertha Halvas (stående midt for) mistede sin mand, Pedel Bruno Halvas.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder