Arbejdstjeneste

Foto fra sydslesvigeren Heinrich Hansens tid i Reichsarbeitsdienst (RAD). Der øves march med spade over skulder. I 1935 blev den seks måneder lange og indtil da frivillige arbejdstjeneste i det nazistiske RAD en pligt for alle mænd mellem 18 og 25 år. Formålet med tjenesten var at give ungdommen respekt for håndens arbejde og at opdrage den tyske ungdom til et folkefællesskab i nazismens ånd. Mindretallet forsøgte med henvisning til RAD´s ideologiske side at få deres unge fritaget. Det blev afvist, da RAD med sin militære eksercits blev betragtet som en forskole til aftjening af værnepligten.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: