Sydslesvigeren Hans-Oluf Wrangs medlemsbog til Deutsche Arbeitsfront (DAF). Kort efter den nazistiske magtovertagelse blev alle fagforeninger nedlagt og afløstes af DAF, der samlede både arbejdstagere og arbejdsgivere i en fælles organisation. Mindretallet tillod principielt ikke sine medlemmer medlemskab af nazistiske foreninger, men gjorde en undtagelse med DAF efter at have fået fritaget de dansksindede fra at deltage i de politisk prægede arrangementer. Ganske vist var medlemskab af DAF frivilligt, men det var svært at få arbejde uden, og selv med medlemskab af DAF var arbejdsløsheden betragteligt højere blandt mindretallets medlemmer end generelt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord