Værnepligt

Landmand Jørgen Lassen fra Jardelund ved Medelby aftjente sin værnepligt ved artilleriet 1936-1938. På billedet ses han stående med rang af underkorporal (Gefreiter) og indsat med rang af underofficer. Nazisterne så genoprustningen af Tyskland som en af deres vigtigste opgaver, og i 1935 genindførte de værnepligten i strid med Versailles-traktaten, der afsluttede Første Verdenskrig. Mindretallets ledelse betragtede værnepligten som en selvfølgelig borgerpligt, selvom man var bekymrede for, hvad den to-årige militærtjeneste kunne betyde for de dansksindedes sindelag. Men man mente, at for at kunne kræve sit ret som dansk mindretal var man nødt til at gøre sin pligt som tysk borger.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord