Årsmøderne

Folkemængede omkring talerstolen ved mindretallets årsmøde i Flensborg 1936. Det nazistiske regime lovgav ikke på mindretalsområdet, og mindretallets ret til at eksistere forblev derfor fra centralt hold principielt uantastet. Mindretallets institutioner blev accepteret, ligesom de mere udadvendte manifestationer, som eksempelvis årsmøderne, var tilladt. Ensretningen ramte ofte mindretallet hårdt, men overvejende var der tale om brede tiltag og konsekvenserne for mindretallet som regel utilsigtede. På flere områder lykkedes det dog at opnå fritagelse eller særstilling for mindretallets medlemmer. Frem til krigsudbruddet i efteråret 1939 kunne man således stadig holde det traditionelle årsmøde under blafrende Dannebrog.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: