De danske rådmænd

Flensborgs rådsherrer ved afsyngning af den tyske nationalsang efter edsaflæggelse den 25. oktober 1934. Yderst til venstre det danske mindretals to rådmænd, I.C. Møller og L.P. Christensen, der som de eneste hverken sang eller strakte armen til den såkaldte ”tyske hilsen”. Efter kommunalvalget i foråret 1933 besatte de nazistiske stomtropper (SA) rådhuset i Flensborg, og i juli blev alle andre partier end det nazistiske forbudt. Det nazistiske førerprincip blev indført på rådhuset, men det lykkedes mindretallet at få plads i et par rådgivende organer og på den måde bevare en officiel kanal til bystyret.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord