Rigsledelsen

Topnazister besøger Flensborg i forbindelse med et to dages møde for det nationalsocialistiske partis distrikts- og rigsledere i juli 1934. Yderst til venstre ses Rudolf Hess og på sædet foran ham Gauleiter (distriktsleder) for Slesvig-Holsten, Hinrich Lohse, og leder af Deutsche Arbeitsfront (DAF) Robert Ley. Mindretallets ledelse appellerede flere gange til det Det tredje Riges centrale myndigheder, når de lokale nazister forsøgte at presse de dansksindede. Således kontaktede man med held Ley, da de lokale afdelinger af DAF ville forbyde mindretallet medlemskab.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: