Medlemmer af ”Dansk spejderkorps Sydslesvig” ses her med Dannebrog og deres ravnebanner ved optoget under det danske årsmøde i Flensborg 1935. Det uniformerede spejderkorps fik som de øvrige danske ungdomsforeninger lov til at bestå, da alle andre tyske ungdomsorganisationer end Hitlerjugend i december 1936 blev forbudt. Mindretallets unge slap også for det obligatoriske medlemskab af Hitlerjugend, der ellers gjaldt for alle mellem 10 og 18 år.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord