De lokale nazister

Nazistiske ledere fra det sydslesvigske område afventer afgang til partistævnet i Nürnberg på Flensborg Banegård, august 1933. Nazisterne stod stærkt i Slesvig-Holsten, hvor især bønderne var blevet hårdt ramt af krisen. Ved rigsdagsvalget i sommeren 1932 fik NSDAP i Sydslesvig mere end 60% af stemmerne, landsgennemsnittet var 37%. De slesvigsk-holstenske nazister ønskede en annullering af grænseflytningen i 1920, og det danske mindretal var dem som dansk forpost derfor en torn i øjet. De forsøgte at presse mindretallet, hvor de kunne, især ved at true de enkelte medlemmer økonomisk.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord