Den hårde kerne

Asminde Münchows kartotekskort fra Den slesvigske Forenings medlemsregister. Asminde var gift med mindretalspolitiker og smedemester Samuel Münchow, og boede i Flensborg. Som det kan ses af stemplet ”Medlem ved Kapitulationen”, holdt ud hun ud til Det tredje Riges sammenbrud, men det var ikke nemt at bekende sig åbent til mindretallet, og mange valgte at opgive deres medlemskab i de danske foreninger. Ved Hitlers magtovertagelse i 1933 havde mindretallet ca. 4000 medlemmer, ved krigens slutning var det faldet til omkring 3.000. Det var den hårde kerne med ressourcer og netværk til at stå imod. De svagere stillede trådte ud, og holdt deres danskhed for sig selv.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: