Flensborg Avis

Flensborg Avis fra den 29. august 1937 med en fyldig omtale af forbuddet af avisens tysksprogede tillæg ”Der Schleswiger”. Flensborg Avis var mindretallets stemme og en torn i øjet på alle, der ønskede at blive mindretallet kvit. At holde avisen i live var en stadig balanceakt for redaktionen, der nøje måtte veje sine ord. Det lykkedes dog ikke i forbindelse med ”Der Schleswiger”, der efter flere utvetydige omtaler af diskriminering af det danske mindretal blev forbudt. Tillægget fik dog senere lov til at udkomme på månedlig basis, mens Flensborg Avis trods stigende papirmangel og sammenlægning af andre tyske aviser udkom dagligt hele krigen.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: