”Hitler former historien 1938”, et af mange småhæfter udgivet til fordel for Winterhilfswerk. Vinterhjælpen var den vigtigste fattigdomsunderstøttelse i Det tredje Rige og uddelingen blev varetaget af den nazistiske velfærdsorganisation NSV. I 1933 blev flere støtteberettigede fra det danske mindretal nægtet hjælp, og fik mere eller mindre utvetydigt at vide, at det skyldtes deres nationale tilhørsforhold. Da man klagede, mente NSV, at det var naturligt at modregne den hjælp mindretallet fik fra Danmark. Det lykkedes mindretallets ledelse at opnå en aftale, så deres medlemmer stadig kunne modtage vinterhjælp.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer

Søg videre med emneord