Filmklip af Den danske Kommuneskoles bygninger og elever optaget i slutningen af 1930erne. Skolerne var et vigtigt sted for den nationale opdragelse af morgendagens borgere, og derfor også for den nationale kamp. Ved tilmelding til skoleåret 1934 oplevede kommuneskolen et fald i elevantallet. Lokale kræfter havde presset dansksindede forældre til at tage deres børn ud af den danske kommuneskole eller annullere deres omflytning fra tyske skoler. Denne form for pression forsatte med svingende styrke under hele det nazistiske regime, men sagen i 1934 kom dog til at betyde, at Kommuneskolen fra 1935 fik udskiftet sin hidtil tysksindede lærerstab med en rent dansksindet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: