I mindretallets udkant

I mindretallets udkant indeholder:    Dansk eller tysk       Preussiske undersåtter       Dansk i Sydslesvig       Tvangsstyre   
"I mindretallets udkant"

I mindretallets udkant 1864-1914

I 1867 blev området mellem Kongeåen og Ejderen en del af Kongeriget Preussen. Afståelsen af Sønderjylland - eller Slesvig, som det også blev kaldt - var en konsekvens af det danske nederlag til Preussen og Østrig i krigen i 1864. Den overvejende dansksindede befolkning i områdets nordlige halvdel var nu efter årtiers nationale stridigheder blevet en del af en tysk stat. En stat, der ikke så med milde øjne på den del af sine nye borgere, der nærede en forhåbning om, at deres hjemstavn skulle blive dansk. Trods modstand og forhindringer fra myndighederne, lykkedes det de dansksindede at organisere sig, selvom det ikke skete uden uenighed om de midler, der skulle benyttes. De dansksindede syd for den nuværende dansk-tyske grænse var en naturlig del af det danske arbejde, men danskheden stod betydeligt svagere end længere mod nord, og selvom der boede flere af den danske bevægelses store personligheder i Flensborg, lå bevægelsens tyngdepunkt ikke her.