Dansk eller tysk

Dansk eller tysk indeholder:    Helstaten      Stænderforsamlingen      Treårskrigen      Sprogreskripterne      1864   

Dansk eller tysk 1815-1864

I første del af 1800-tallet begyndte de bredere lag i de europæiske befolkninger at blive nationalt bevidste, og samtidig begyndte de at gøre krav på større medbestemmelse. I den danske konges riger førte disse strømninger til det enevældige monarkis ophør, borgerkrig og tabet af hertugdømmerne.


Emneord:    Dannevirke   Helstaten   Nationalisme   Novemberforfatningen   slesvigske stænderforsamling   Sprogreskripterne   
Steder:    Danmark   Holsten   Lauenborg   Mellemslesvig   Sankelmark   Slesvig   
Begivenheder:    Franske Revolution 1830   Krigen 1864   Slaget ved Isted   Treårskrigen   
Personer:    Frederik VII   Tilbage til temaet "I mindretallets udkant"