1864

Træsnit fra Illustreret Tidende af kampene ved Sankelmark den 5. februar 1864, hvor den østrigske fortrop indhentede den danske bagtrop under det danske tilbagetogt fra Dannevirke. Den umiddelbare anledning til krigen i 1864 var den danske novemberforfatning af 1863, der gjaldt for Danmark og Slesvig, men ikke for Holsten. Dette var et brud på fredsaftalen efter Treårskrigen, og førte til kraftige protester fra tysk side. Preussen og Østrig truede med krig, hvis Danmark ikke annullerede forfatningen, hvilket ikke skete. Den efterfølgende krig blev kort, og endte med Danmarks nederlag. I de efterfølgende fredsforhandlinger blev det fra engelsk side foreslået at dele Slesvig, men det blev afvist af de danske forhandlere, da man ikke ville afgive territorium, man mente var dansk. Grænsen kom i stedet til at gå ved Kongeåen, og dermed var det danske mindretal skabt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder