Helstaten

Satirisk tegning af Helstaten med Danmark repræsenteret som bonde, der trækker hele læsset, mens Holsten sidder som kusk på bukken og Slesvig med høj hat som passager i vognen med det lille hertugdømme Lauenborg på slæb. Efter napoleonskrigenes afslutning 1815 bestod den enevældige danske konges besiddelser af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. De havde samme overhoved, men blev styret efter forskellige love, og Holsten og Lauenborg var desuden medlemmer af Det tyske Forbund. Befolkningerne i hertugdømmerne talte overvejende tysk og var præget af tysk kultur, undtagen i den nordlige del af Slesvig, hvor sproget overvejende var dansk. På grund af administrative forhold var tysk på fremmarch, men før nationalismens udbredelse i 1830-40erne betød det ikke meget for borgernes selvforståelse.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: