Treårskrigen

Tegning af Istedslaget hvor den danske hær 25. juli 1850 besejrede den slesvig-holstenske hær, og dermed reelt afgjorde Treårskrigen. I forgrunden ses slesvig-holstenske tropper rykke frem mod slagmarken. Krigen var et resultat af de nationale fløje, der havde dannet sig i Danmark og Slesvig-Holsten, og som ønskede Slesvig knyttet til henholdsvis Danmark eller Holsten. Under indtryk af den nationale og demokratiske bølge fra den parisiske marts-revolution 1848 skærpedes tonen. I København blev kong Frederik VII presset til at opgive sin enevældige trone, mens slesvig-holstenerne udnævnte egen regering og besatte fæstningen i Rendsborg. Det førte til borgerkrig, som efter lejlighedsvis preussisk deltagelse og flere våbenhviler formelt afsluttedes i 1851. Den endelige fredsaftale fastholdt dog status quo og løste ikke spørgsmålet om Slesvigs tilhørsforhold.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer