Borgerforeningen

Medlemmer af Borgerforeningens kegleklub i Flensborg poserer i foreningens gård med deres kegler og kugler, omkring 1900. Borgerforeningen blev grundlagt i 1835 som en selskabelig forening for byens bedre borgerskab. Den havde fra begyndelsen ikke noget nationalt præg, men i forbindelse med foreningens flytning fra lejede lokaler i Storegade til egen bygning på Holm i 1844 satte den voksende nationalisme også sit præg på foreningen - i dansk retning. I årene mellem Treårskrigen og krigen 1864 samledes den tilrejsende danske embedsstand her, og kong Frederik VII deltog i flere af foreningens baller. Trods det danske nederlag i 1864 forblev foreningen de dansksindede flensborgeres samlingsted.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer