Flensborg Bogsamling

Bibliotekar Alexandra Johannsen foran sit fædrene hjem, Margrethes Minde, der fra 1891 også husede Flensborg Bogsamling. I 1880erne oprettede Sprogforeningen dansksprogede lånesamlinger i den nordlige del af Sønderjylland/Slesvig. Bogudvalget var dog temmelig tilfældigt, og behovet for et centralbibliotek blev stadig mere påtrængende. Med en boggave fra købmanden Forchammer på 1000 bind og med hjælp fra den nyoprettede nationalkonserservative forening To Løver med den danske rigsarkivar A.D. Jørgensen i spidsen kunne man i 1891 åbne en bogsamling med omkring 3000 bind i rigsdagsmand Gustav Johannsens hjem.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: