Foreningsliv

Den dansksindede forening Yduns fane fra 1877. Der blev i årene mellem 1864 og 1914 oprettet adskillige dansksindede foreninger i den nordligste del af det, der i dag kaldes Sydslesvig. De fleste af dem havde til huse i Flensborg og de havde ud over hævdelsen af det danske højest forskellige formål rækkende fra det faglige, som eksempelvis Landboforeningen for Flensborg og Omegn over gymnastik og foredragsforeninger til de mere selskabelige som eksempelvis Ydun. Nogle af foreningerne var kortlivede, enten fordi interessen var for lille som Flensborg Gymnastik forening, der gik ind efter nogle få år, eller fordi de blev lukket af de tyske myndigheder.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: