Gustav Johannsen

Rigsdagsmand Gustav Johannsen (1840-1901) betragter en hest fra Flensborg Sporvognsselskab, som han en tid var direktør for. Johannsen var det meste af sit liv bosat i Flensborg og arbejdede meget aktivt for den danske sag. Han var i de sidste årtier af 1800-tallet de dansksindedes repræsentant i såvel den preussiske landdag som i den tyske rigsdag, og var initiativtager til og bestyrelsesmedlem i adskillige både selskabelige og politiske foreninger. Blandt dem var Sprogforeningen (1880), der med oprettelsen af bogsamlinger og udgivelsen af en almanak stod for fastholdelsen og udbredelsen af det danske sprog i landsdelen, og Vælgerforeningen for Nordslesvig (1888), der samlede de forskellige retninger i den dansksindede bevægelse i en partiorganisation. Gustav Johannsen var kendt for at kunne omgås både høj og især lav, og var en kendt og vellidt person i brede kredse i og uden for Flensborg.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: