Edsaflæggelse

Tegning af Garderekrutter, der aflægger soldatereden i et eksercerhal i Berlin, 1881. Ved indførelsen af den preussisk administration indførtes også værnepligt, og både nyindkaldte og reservister, der tidligere havde tjent i den danske hær, skulle aflægge ed til den preussiske konge. Det samme gjaldt for præster og lærere, og for medlemmer af den preussiske landdag. De danske landdagsmedlemmer nægtede som politisk protest at aflægge eden. Det samme gjorde mange dansksindede embedsmænd og værnepligtige, men for dem var konsekvensen udvandring til Danmark eller Amerika. Embedsmændene fordi de derved mistede deres levebrød, de værnepligtige fordi de ellers ville blive straffet. Udvandringen betød en svækkelse af danskhedens stilling i Slesvig/Sønderjylland, og edsnægtelsen blev et voldsomt stridspunkt internt i mindretallet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: