Paragraf 5

Paragraf 5 [B2875] Tegning i det satiriske, danske blad ”Folkets Nisse”, der gør nar af Danmarks manglende indsats for at få Pragfredens paragraf 5 bragt til udførelse. I 1866 besejrede Preussen sin tidligere allierede Østrig i en lynkrig. Slesvig og Holsten der siden sejren to år tidligere havde været under en fælles administration, blev nu indlemmet i Preussen. Frankrig fik dog i fredens paragraf 5 tilføjet en mulighed for, at befolkningen i de nordligste dele af Slesvig kunne stemme sig til Danmark. Paragraffen blev de dansksindedes håb og kampråb, også efter at forhandlingerne mellem Danmark og Preussen om en afstemning var gået i stå, og efter at paragraffen i 1878 var blevet ophævet af Preussen.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: