Statsborgerskab

Den dansk-tyske optantkommission, der stod bag Åbenrå-konventionen fra 1872. Fredsaftalen efter krigen i 1864 gav beboere i Sønderjylland/Slesvig mulighed for inden for seks år at optere for Danmark, dvs. vælge at blive danske statsborgere. ”Optanten” skulle dog forlade landsdelen, men mange dansksindede mænd benyttede alligevel muligheden til at undgå preussisk militærtjeneste. Efterhånden lempedes forholdene for optanterne (blandt andet ved Åbenrå-konventionen), og de fik lov til at opholde sig i deres hjemstavn. De kunne dog udvises, hvis det skønnedes, at de var til besvær, hvilket reelt afskar dem fra aktivt at deltage i det danske arbejde. Optanterne og deres børns stilling gav flere gange anledning til problemer, senest under Først Verdenskrig.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: