Forbud

Første side af udlånsprotokollen fra foreningen Enighedens bogsamling. Enigheden blev grundlagt i 1868 som både opdragende og selskabelig forening, men blev allerede i 1875 opløst af myndighederne, Den tyske foreningslov forbød drøftelsen af politiske emner i foreninger med kvindelige og unge medlemmer. I praksis var der ret vide grænser for forståelsen af politik, skåle udråbt til den danske konge førte eksempelvis til advarsler, og da Enighedens formand, Gustav Johannsen, i 1872 på en af foreningens ture til Danmark udtalte sig om slesvigernes danske tilhørsforhold, førte det ikke kun til bøder til foreningens bestyrelse, men i sidste ende til foreningens opløsning.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: