Skolesprog

Elever fra Karlum Skole omkring 1870. Karlum ligger små 30 km vest for Flensborg i det mellemslesvigske område, hvor der efter det slesvig-holstenske nederlag i Treårskrigen i 1851 indførtes dansk skolesprog. Efter det danske nederlag i 1864 indførtes tysk som skolesprog. Der skulle også undervises på tysk i byerne i den nordlige halvdel af Slesvig/Sønderjylland, mens skolerne på landet her fik lov til at fortsætte på dansk. I foråret 1889 indførtes dog en skolesproginstruks, der betød, at skolesproget på alle skoler i hele landsdelen nu blev tysk, dog med mulighed for fire timers religionsundervisning på dansk. Fra begyndelsen af 1890erne blev det desuden krævet, at eleverne også i frikvartererne kun måtte tale tysk.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder