Socialisterne

Flensborg Neustadt, omkring 1870. Her nord for det gamle Flensborg opstod i slutningen af 1800-tallet flere industrivirksomheder og her slog arbejderne sig ned i stort tal. I 1870erne vandt de socialistiske tanker udbredelse blandt arbejderne i Europa. I et forsøg på at bremse denne udvikling indførtes i Tyskland i 1878 en lov, der forbød socialistiske foreninger og socialistisk agitation. Socialismen var også et problem for den danske bevægelse ikke mindst i Flensborg. Her var en stor del af arbejderne nemlig dansksindede, men følte sig i materiel henseende ikke repræsenteret af de dansksindedes borgerlige ledelse. De valgte derfor i stadig større omfang ved valgene at lade deres stemmer gå til socialdemokratiet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: