Udvisninger

Træsnit fra Illustreret Tidende af et folkemøde i København afholdt i november 1898 mod de preussiske udvisninger. I 1897 blev Ernst Mathias v. Köller overpræsident for Slesvig-Holsten, og i hans embedsperiode intensiveredes forfølgelserne af de dansksindede. Et af de midler man i stigende grad benyttede, var udvisninger. Først udviste man i stort tal tjenestefolk med dansk pas for på den måde at ramme deres formodentlige dansksindede arbejdsgivere. Senere truede man ikke blot med at udvise de optanter, der sendte deres børn på efter- eller højskoleophold i Danmark, men alle optanter i deres hjemkommune. Udvisningerne vakte opsigt internationalt og ikke blot, men mest i Danmark, hvor der i november 1898 afholdtes adskillige folkemøder.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: