Protest- og samarbejdspolitik

Du kan læse om det danske mindretal fra 1864-1914 under temaet I mindretallets udkant og på vimu.info

De dansksindede slesvigere brugte to forskellige strategier overfor de preussiske/tyske myndigheder: Først protestpolitikken, siden samarbejdspolitikken.
Læs om det danske mindretal fra 1864-1914 og svar på spørgsmålene:

  1. Redegør for, hvad de to politikker gik ud på.
  2. Hvilke argumenter blev brugt for og imod de to politikker?
  3. Hvorfor valgte de dansksindede at ændre politik i slutningen af 1870’erne?
  4. På hvilke måder blev de dansksindede slesvigere presset af det preussiske/tyske samfund?

Diskuter i klassen:
Tænk på et aktuelt forhold i verden, som I mener, bør ændres. Hvilken strategi vil I da benytte? Protest- eller samarbejdspolitik? Eller en helt tredje?