Find fotografier på arkiv.dk

Find fotografier på arkiv.dk, som illustrerer det danske foreningsarbejde i Sydslesvig i perioden 1864-1914.

Husk, du kan begrænse din søgning, så du søger på bestemte perioder, emner og arkiver. Se mere her.

Præsenter fotografierne for klassen:

  1. Hvorfor er det disse fotografier, du har valgt?
  2. Hvad fortæller fotografierne om livet som dansksindet slesviger?
  3. Hvad fortæller fotografierne ikke om livet i som dansksindet slesviger?
  4. Hvor troværdige er fotografierne som historiske kilder?