Kilder

Gå sammen i grupper og udvælg 3 forskellige kilder fra temaet om Første Verdenskrig. Kilderne skal være af forskellige typer, fx fotografi, lydfil og mindeblad.
Nederst på siden finder I lidt information om eller læsehjælp til nogle af kilderne.

Lav en kildekritisk analyse af hver kilde. I kan anvende Rigsarkivets Den lille guldbog om kildekritik.
Lav en præsentation af kilderne, hvor I ud over de klassiske kildekritiske spørgsmål forholder jer til følgende spørgsmål:

  1. Hvad fortæller den enkelte kilde os om Første Verdenskrig?
  2. Hvad fortæller den enkelte kilde os i øvrigt om livet i 1910’erne?
  3. Er der noget i kilderne, som I blev overraskede over, eller som undrer jer?
  4. Hvad har kilderne til fælles, og hvad adskiller dem fra hinanden?
  5. Er der overensstemmelse mellem de billeder af Første Verdenskrig, som kilderne giver?
  6. Hvilken kilde finder I mest troværdig? Hvilken kilde finde I mindst troværdig? Hvorfor?

Noter:
Lydoptagelserne Såret og Giftgas er begge fra DSK-medlemmer fortæller. Interview ved Jørgen Kühl, 1988.

Artiklen Kvindearbejde indeholder en avisnotits. Teksten lyder:
"Kvindelige konduktører er nu, ligesom i andre byer, blevet taget i tjeneste ved Flensborg Sporvej. De syv, der foreløbigt er indstillet for at uddannes, er enker efter faldne sporvognsfunktionærer. De kvindelige konduktører bærer klædelige grå uniformer med grønne opslag og en tjenestehue". Flensborg Avis 5. juli 1915

Teksten på mindebladet i artiklen De faldne kan også være svar at læse. Her kan du læse et maskinskrevet eksemplar.