Brainstorm

Inden I begynder på arbejdet med afstemningen i 1920, skal I brainstorme over, hvad I allerede ved om afstemningen i 1920 og Sønderjyllands genforening med Danmark.

  1. Skriv først ned, hvad du ved om afstemninen i 1920 og Sønderjyllands genforening med Danmark.
  2. Lav derefter en brainstorm på klassen over, hvad I ved om emnet. I kan enten lave brainstormen mundtligt eller digitalt, fx ved at bruge Padlet.