Spørgsmål

Læs artiklerne om det nye mindretal og besvar spørgsmålene:

  1. Hvorfor opstod der et nyt dansk mindretal efter Første Verdenskrig?
  2. Hvilke politiske beslutninger gjorde livet nemmere for mindretallets medlemmer?
  3. Hvilke rettigheder måtte mindretallet kæmpe for at få gennemført?
  4. På hvilke måder organiserede det nye mindretal sig?