Danske skoler

Læs artiklen Danske skoler.
I 1920 blev der oprettet en dansk kommuneskole i Flensborg. Omkring 1.000 elever blev tilmeldt, men kun 239 børn blev optaget. En af grundene hertil var sandsynligvis, at de tyske skolemyndigher ønskede, at så mange børn som muligt skulle gå i tysk skole. Men den officielle forklaring lød, at børnene ikke var danske nok.

  1. Læs følgende forordninger:
  2. Find de betingelser, som hver af forordningerne opstiller for de sydslesvigskes børns adgang til dansk skolegang.
  3. Diskuter på klassen eller i grupper:
    • Var betingelserne rimelige?
    • Hvad skal der til i dag for at blive anerkendt som rigtig dansk i Danmark?