Kilder

Gå sammen i grupper og udvælg 3 kilder fra temaet Speckdänen.
Lav en kildekritisk analyse af hver kilde. I kan anvende Rigsarkivets Den lille guldbog om kildekritik.
Lav en præsentation af kilderne, hvor I ud over de klassiske kildekritiske spørgsmål også forholder jer til følgende spørgsmål:

  1. Hvad fortæller den enkelte kilde os om livet i Sydslesvig i årene efter Anden Verdenskrig?
  2. Er der noget i kilderne, I blev overraskede over, eller som undrer jer?
  3. Hvad har kilderne til fælles, og hvad adskiller dem fra hinanden?
  4. Er der overensstemmelse mellem de billeder af Sydslesvig efter Anden Verdenskrig, som kilderne giver?
  5. Hvilken kilde finder I mest troværdig? Hvorfor?