Skolens rolle

De danske skoler i Sydslesvig oplevede stor fremgang i årene efter Anden Verdenskrig. Det kan du læse om her.

Flere artikler på Sydslesvighistorie.dk omhandler skolerne i Sydslesvig. De har ofte spillet en vigtig rolle i konflikten mellem det danske mindretal og de preussiske og tyske myndigheder.

Find artikler på Sydslesvighistorie.dk , der beskriver de danske skolers rolle i Sydslesvig fra 1864 til i dag.

Se også klippet fra filmen De glemte danskere (2014) (fra 37 min. og 55 sek. til 38 min. og 54 sek. inde i filmen).
Her taler Claas Johannsen, ungdomspolitiker i SSW, om de danske skoler i Sydslesvig, som også modtager mange tyske elever.

Besvar dernæst følgende spørgsmål:

 1. På hvilke måder har skolen været en del af konflikten mellem mindretallet og myndighederne fra 1864 og frem til i dag?
 2. Hvilke årsager ser du til, at skolen ofte har været en del af konflikten?
 3. Hvordan har det omgivende samfunds holdning til de danske skoler i Sydselsvig ændret sig fra 1864 og til i dag?
 4. Denne tabel viser søgningen til de danske skoler i Sydslesvig fra 1945-2012.
  • Sammenhold artiklerne på sydslesvighistorie.dk og tabellen.
  • Hvilke begivenheder og holdningsskift kan forklare udviklingen i elevantallet fra 1945-2012.
 5. Som det fremgår af flere af artiklerne, har skolernes formål ikke kun været at give eleverne faglige kundskaber, men også at opdrage børnene til at have de rette danske værdier. Også den danske folkeskoles formål rækker ud over elevernes faglige dannelse.
  • Hvorfor er der et politisk ønske om, at skolerne skal mere end at give eleverne faglige kundskaber og færdigheder?
  • På hvilke måder har du selv oplevet, at skolerne i dag forsøger at opdrage på eleverne?
  • Diskuter på klassen: Bør skolerne udelukkende arbejde for at give eleverne faglige kundskaber og færdigheder, eller bør de også opdrage på eleverne og påvirke elevernes holdninger og værdier?