Bonn-København-erklæringerne

Læs om Bonn-København-erklæringerne på sydslesvighistorie.dk

Se denne video, hvor Flemming Meyer, formand for SSW, fortæller om Bonn-København-erklæringerne.

Læs disse ledere fra Flensborg Avis, hvor Karl Otto Meyer kommenterer Bonn-København-erklæringerne:
Flensborg Avis, 29.03.1980
Flensborg Avis, 29.03.1985

Løs derefter følgende opgaver:

  1. Undersøg, hvem Karl Otto Meyer var
  2. Undersøg, hvor stor en del af europas befolkning, der tilhører et nationalt mindretal.
  3. Udvælg et af de europæiske nationale mindretal og lav en komparativ analyse af deres situation og situationen i det dansk-tyske grænseland.
  4. Diskuter derefter, om Bonn-København-erklæringerne kan bruges som inspiration til at løse dette mindretals problemer.