Sprog og identitet

Som det fremgår af artiklen Dansk på tysk? bliver brugen af det tyske og det danske sprog ofte diskuteret internt i det danske mindretal.

Læs følgende artikler og debatindlæg fra Flensborg Avis, 1996:
Flensborg Avis, 13.09.1996
Flensborg Avis, 17.09.1996
Flensborg Avis, 19.09.1996

Diskuter på klassen:

  1. Hvilken betydning har sproget for kulturen og sindelaget ifølge artiklerne/debatindlæggene?
  2. Hvilken betydning mener du, at sproget har for kulturen og sindelaget?
  3. Kan man godt føle sig dansk og forstå dansk kultur, selvom man ikke taler dansk?
  4. Hvilke sprog taler du selv i din hverdag?
  5. Hvad betyder dit/dine sprog for din identitet?