SSW og spærregrænsen

Som det fremgår af artiklen Valget 2000, er SSW fritaget for den tyske spærregrænse på 5%.

SSW har været fritaget for den tyske spærregrænse på 5 % af stemmerne siden 1955. På denne måde sikres, at det danske mindretal er repræsenteret i parlamentet. Fritagelsen gælder ved landdagsvalg i Slesvig.Holsten og ved valg til Forbundsdagen i Berlin men ikke for kommunale valg.
(Kilde: http://www.ssw.de/da/om-ssw/ofte-stillede-spoergsmaal/ssw-og-valg.html)

Diskuter på klassen:

  1. Bør SSW udelukkende blande sig i problemstillinger, der vedrører mindretallenes forhold? Eller bør partiet blande sig i de problemstillinger, det selv ønsker, ligesom andre politiske partier?
  2. Gør det en forskel, at SSW er fritaget for den tyske spærregrænse på 5% af stemmerne?
  3. Mener du, at SSW stadig bør have positiv særbehandling med hensyn til spærregrænsen?
  4. Hvad er fordele og ulemper ved en tysk spærregrænse på 5% mod en spærregrænse på 2% som i Danmark?
    • Kan det have betydning for valgdeltagelsen, hvis der er risiko for, at dem du stemmer på, ikke bliver valgt ind?
    • Bliver det sværere at beslutte noget, når der er mange partier?