Sydslesvighistorie.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) vil i samarbejde med Institut for Design og Kommunikation (IDK) ved Syddansk Universitet skabe den nye webportal – sydslesvighistorie.dk. Hovedformålet med siden er at præsentere den meget store samling af billeder, historiske film, plakater, kort, digitaliserede bøger fra Studieafdelingens udgivelsesrække, digitaliserede bøger fra Den Slesvigske Samling og andet digitaliseret materiale fra Sydslesvig på en ny, overskuelig og lettilgængelig måde. Projektet har to målgrupper; den ene målgruppe er mennesker med interesse for visuelt materiale fra Sydslesvig – altså billeder, historiske film, plakater, kort, stik og malerier – og for sydslesvigsk historie generelt. Den anden målgruppe er elever i Folkeskolens 8.-10. klasse samt på ungdomsuddannelserne, og undervisningsmaterialet målrettes imod denne gruppe. Portalen vil være todelt, men sammenhængende. Den ene del er præsentationssider, hvor forskellige sydslesvigske temaer fra det 19. og 20. århundrede præsenteres, ligesom undervisningsmateriale relateret til de respektive temaer lægges frem på disse sider. Den anden del er en oversigts- og søgedel, hvor især det digitale materiale fra Arkivet ved DCB præsenteres tydeligt og overskueligt, ligesom de scannede bøger fra Den Slesvigske Samling vil være søgbare, mens der linkes til søgesiden med de scannede aviser fra Flensborg Avis. Som en del af projektet vil der blive skrevet indholdsbeskrivende noter til de ca. 600 digitaliserede bøger i Den Slesvigske Samling, således at man har bedre mulighed for at søge på indholdet af bøgerne.

Teknologi

sydslesvighistorie.dk vil være en nyudviklet oversigts- og søgedel, så brugerne let og overskueligt kan finde frem til digitaliseret materiale fra Arkivet og Den Slesvigske Samling. Men også materiale fra Flensborg Avis, Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift – der er ved at blive digitaliseret – samt fra andre danske arkiver, museer, biblioteker og lignende kulturinstitutioner. Det gælder især i forhold til Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Danske Billeder og Museum Sønderjylland, der har lagt rigtig mange billeder og andet visuelt materiale frem som åbent indhold, og som samtidig har rigtig meget relevant kildemateriale for vore brugere.

Responsive Web Design

Google-søgning

En meget stor andel af besøgende på tilsvarende websider har fundet frem til siden via Google-søgning. Det er næsten lige så vigtigt, at vi bliver linket op med andre arkiver, museer etc., så vort materiale kommer frem, når der søges andre steder på et sted, en person, en begivenhed e.l. Derfor samarbejder vi med Arkibas, der er selskabet bag danske lokalarkivers arkivsystem, om at sikre, at der også kan søges i andre arkiver og samlinger.

Responsive web design

websitet blive konstrueret ved hjælp af ”responsive design”-teknikker, således at det automatisk tilpasser sig mobile enheder som smartphones og iPads.

Web 2.0

Websitet vil til en vis grad også indeholde Web 2.0-funktionalitet: der vil således blive åbnet op for, at dele af websitet kan kobles til åbne datakilder som Wikidata, således at dets indhold kan suppleres med brugernes egne oplysninger, billeder og tekster.

Open: standards, formats, source

Websitet vil til en vis grad også indeholde Web 2.0-funktionalitet: der vil således blive åbnet op for, at dele af websitet kan kobles til åbne datakilder som Wikidata, således at dets indhold kan suppleres med brugernes egne oplysninger, billeder og tekster.

sydslesvighistorie.dk

Historie på en levende måde:
innovativ, dynamisk and brugervenligt

Materiale

Her kan du finde et lille udsnit af de forskellige typer af materiale , der vises på
sydslesvighistorie.dk

Kort 1

189 Flensburg panorama mod øst 1910.

Kort 2

195 Frederiksstad 1864.

Kort 3

200 Garding prospekt med mølle 1864.

Kort 4

216 Husum havnen 1865

Plakat 1990's 1

Årsmødeplakat_i_Slesvig_1990.

Plakat 1990's 2

Årsmødeplakat_i_Slesvig_1991.

Plakat 1990's 3

Årsmødeplakat_i_Slesvig_1992.

Plakat 1990's 4

Årsmødeplakat_i_Slesvig_1993.

Collection:maps 1

1 Danmark med hertugdømmerne 1585 udsnit.

Collection:maps 2

4 Danmark udsnit ca 1700

Collection:maps 3

5 Danmark 1714.

Collection: maps 4

10 Slesvig og Holsten 1559.

Samarbejde

Her kan du læse om de organisationer, der er involveret i dette projekt

Projekttilskud

Projektet er økonomisk støttet af Folketingets Sydslesvigudvalg. Udvalget har ved tildelingen af midler til projektet lagt vægt på følgende:
Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud. Udvalget tilrettelagde tilskudspolitikken for 2015 med det helt klare sigte, at få sat fokus på oplysningsindsatsen i Danmark. Særligt blandt de yngre generationer i Danmark er kendskabet til det danske mindretal desværre yderst begrænset. På den baggrund har Sydslesvigudvalget især valgt at støtte oplysningsprojekter, der via moderne teknologi og kommunikationsplatforme søger at fange de unges interesse.

Om samarbejdspartnere

DCB´s interesse i projektet er således at skabe en webplatform, der kan øge Arkivets og Den Slesvigske Samlings synlighed og derved øge kendskabet til indholdet og til Sydslesvigs historie. IDK´s interesse er at udvikle selve portalen, så den i de kommende år kan anvendes i undervisningen som praktisk ”best case”-eksempel på BA-studierne Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign samt kandidatuddannelsen Cand.it. – Webkommunikation.

Et yderligere formål, tæt relateret til de to førnævnte, er at fremme inddragelsen af studerende som aktive bidragsydere til, og udviklere af, selve webplatformen og dens indhold. Tanken er således at lade studerende arbejde med sitet og struktureringen af dens indhold i forbindelse med projekter og hovedopgaver og her igennem danne "et community" af interessenter omkring portalen, dens tilblivelse og videre udbygning. Det er forventningen, at sådanne bidrag fra studerende vil generere kreative input til design af siden såvel som funktionaliteten.

Læring historie på en sjov måde

Målgruppen for undervisningsmaterialet er Folkeskolens 8.-10. klasse, samt ungdomsuddannelserne.

1

Spil

2

Videoer

3

Puslespil

4

Quizzer

5

Collager

6

Detektiver

Mød holdet

Deltagere fra Dansk Centralbibliotek for Sdslesvig og
Institut for Design and Kommunikation, Syddansk Universitet.

Mogens Rostgaard Nissen

Arkiv- og forskningsleder

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Lars Johnsen

Lektor

IDK, Syddansk Universitet

Rocio Chongtay

Associate Professor

IDK, Syddansk Universitet

Carl-Henrik Nielsen

Senior Lecturer

IDK, Syddansk Universitet

Martin Bo Nørregård

Projektmedarbejder

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Studerende

der deltager i dette projekt

Se Studenterprojekter

Syddansk Universitet

Et par tal

Et par tal om, hvad der omtrent vil blive anvendt til at bygge
sydslesvighistorie.dk website

KOPPER KAFFE
BILLEDER
HISTORISKE VIDEOS
DIGITALISEREDE BØGER

Studenterprojekter

Her kan du læse om de studenterprojekter der har været involveret i Sydslesvighistorie.dk projektet.

Adam Lyngø, Rói Skardenni og Thomas Hylleberg.png

Casen handler om at skabe et videosite for Dansk Centralbibliotek i Flensborg, der har til formål at præsentere bibliotekets samling af digitaliseret materiale. Ud fra casen har vi udarbejdet en overordnet problemformulering:
Hvordan præsenteres video- og hjemmesideindhold mest hensigtsmæssigt ift. relevante målgrupper?

Steffen Hvid og Christian Jacobsen

Projektet undersøger muligheder og begrænsninger for anvendelse af billeder fra Det Danske Centralbiblioteks arkiv i en (prototype på) mobil web app, der anvender geodata, semantisk opmærkning og responsive webdesign.

Erik Holm Sejersen og Jannie Gier Larsen

Projektet undersøger muligheder og begrænsninger ved implementering af (prototype på) administrationsmodul til oprettelse af en semantisk webportal til formidling af digital kulturarv som sydslesvighistorie.dk.

SDU-IVK 6th Semester - Samurai-holdet

Projektets mål var at bruge Responsive Web Design og brugercentreret design til udvikling af forslag til hjemmeside for Sydslesvighistorie.dk. Projektet var en del af "Systemudvikling og projektstyring"-kurset for studerende fra 6. semester på uddannelsen SDU International Virksomhedskommunikation, engelsk og it-web. Samurai-holdet bestod af følgende studerende: Mette Witus Nielsen, Christina Nysten Justesen, Tine Juel Nielsen, Marie-Louise Roed Kristensen, Bianca Jessica Pihl og Marianne Kunz.

SDU-IVK 6th Semester - Ninjas-holdet

Projektets mål var det samme som beskrevet for Samurai-holdet. Ninjas-holdet udviklede et andet Responsive Web Design forslag til hjemmeside (se billedet). Ninjas-holdet bestod af følgende studerende: Maria Baunbæk Rask, Carsten Hjort Petersen, Bisljim Braimi, Delaksan Kulasingam, Dennis Poulsen, Hanne Nielsen, Line Berntsen, Søren Skov Olsen and Mathias Stage.

Kontakt os

Vi sætter pris på dine kommentarer, forslag og spørgsmål,
du er altid velkommen til at sende os en besked.

Kontaktoplysninger

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Norderstraße 59,
24939 Flensburg, Tyskland
Institut for Design og Kommunikation, SDU
Unversitetsparken 1,
6000 Kolding, Denmark
foxyform