Speckdänen

Speckdänen indeholder:    Den britiske besættelse       Vesttyskland       Institutioner og foreninger       De nye dansksindede   
"Speckdänen"

Speckdänen 1945-1955

Med Tysklands ubetingede kapitulation 8. maj 1945 befandt landet sig både politisk og økonomisk på et nulpunkt. Landet var besat af sejrsmagterne, og det var vanskeligt at se, hvad fremtiden ville bringe. Under indtryk af det nazistiske herredømmes forbrydelser og usikkerhed for fremtiden søgte mange i Sydslesvig mod det danske. Det danske mindretal oplevede derfor i årene efter 1945 en enorm tilstrømning af nye medlemmer - af nogle tyskere kaldt for ”Speckdänen”, fordi de i deres øjne kun var blevet danske for de materielle fordeles skyld. Oprettelsen af Vesttyskland i november 1949 betød en politisk stabilisering, der snart blev efterfulgt af et økonomisk opsving. Mange af mindretallets nye medlemmer faldt fra, men da medlemstallet stabiliserede sig midt i 1950erne, var mindretallet dog stadig vokset betragteligt i forhold til udgangspunktet ved krigens afslutning i 1945.