Sangbog med danske sange udgivet af Grænseforeningen i 1947. En stor del af mindretallets nye medlemmer kunne ikke dansk, eller kunne det kun meget dårligt. Interessen for de at lære dansk var i de første år stor, og de udbudte danskkurser var derfor velbesøgte. Det tog dog tid at lære at beherske dansk, og i begyndelsen blev der derfor i vid udstrækning talt tysk i de mange nyoprettede danske foreninger og til de mange forskellige danske møder og sammenkomster, ja endda ved de danske gudstjenester kunne det være nødvendigt at tale tyske. For mange blev det første bekendtskab man gjorde med dansk derfor de sange, som blev sunget, når mindretallet mødtes. Om det så var salmebogen, højskolesangbogen eller en af de mange andre sangbøger.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: